soukromé poptávky po architektech | seznam a přehled architektů v České republice | architektonické soutěže | veřejné zakázky | výběrová řízení | portfolia architektů


BUDOVA
[zvolit]
Pod piktogramem / ikonou vlevo - zvolte téma nápovědy, kterou potřebujete.
Modrý otazník u příslušného řádku Vám podá základní informace a představu o činnosti.
Zatrhejte Vám známé potřeby a doplňte nezbytné informace a pokračujte odesláním poptávky.

PRŮVODCE ZADÁNÍM POPTÁVKY (NABÍDKA SE MĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA VYBRANÉM TÉMATU


*Titulek poptávky (max. 80 znaků):

Druh stavby a způsob stavby

Lokalizace předmětu poptávky [ město/obec | okres* ]

Očekávaná cena a požadovaný termín plnění [ cena honoráře | termín plnění ]

Případná adresa odkazu k datům poptávky

Požadavky na technické a kvalifikační předpoklady zhotovitele

 

Kontakt na Vás [ jméno/firma* || mail* | telefon* ]

Forma poptávky a jazyk komunikace [ forma poptávání | jazyk komunikace ]

Doba zveřejnění poptávky a přiložené soubory


Poptávka bude zveřejněna do: 06.08.2024 tj. 21 dnů

Změnit datum či přiložit soubory je možné po ODESLÁNÍ poptávky.