architektonické soutěže | veřejné zakázky | výběrová řízení | výzva k podání nabídky | poptávky po architektech | seznam a přehled | architekti v České republice

POVOLÁNÍ ARCHITEKT


HLEDEJTE ARCHITEKTA DŘÍVE NEŽLI POZDĚJI.KOLIK STOJÍ ARCHITEKT A Z ČEHO VYCHÁZÍ?

ČKA...

Ceny služeb architektů a projektantů jsou víceméně individuální a podléhají nejen tržním vlivům, ale také limitům profesních (stavovských) organizací, ve kterých jsou sdruženi. V případě ČR je touto institucí pro architekty Česká komora architektů, která mj. vydává doporučení a omezení pro její členy - autorizované architekty, kteří disponují oprávněním samostatně vykonávat toto povolání na našem území.

Obecně se náklady architektonických a projektových služeb nejlépe odvozují jako procento z celkových očekávaných investičních nákladů stavby. Ve Vašem případě doporučujeme zkusit poptat naším prostřednictvím několik odborníků, sdělit se jim se svou vizí a udělat si vlastní obrázek o výdajích na (před)projektovou přípravu.
Hodnota duševního vlastnictví a tvůrčí činnost vnořená do projektu, která je v případě architektů (podobně jako u umělců) těžko standardizovatelná, se v Evropě obvykle pohybuje v rozmezí 1% – 15% z předpokládaných nákladů plánované stavby.
Cena služeb stoupá či klesá v závislosti na velikosti stavby, složitostech terénu a jeho skladby, použitém materiálu či stupni obtížnosti naplnit investorova přání a potřeby.
Pochopitelně je cena odvislá rovněž na rozsahu architektova zapojení v dalších fázích projektu a procesu jeho realizace - vyřizování na úřadech, příprava prezentací pro veřejná jednání, je-li vyžadována jeho spolupráce při výběru dodavatele stavby, interiérového vybavení či kontrola provedení stavby ve smyslu autorského dozoru a podobně.

Pozor na mimořádně nízkou cenu!

Zjistíte-li významně nižší nároky na honorář toho - s kým se rozhodnete uzavřít smlouvu - než u ostatních, které jste poptali, mějte na paměti, že může jít o varovný signál a výstup nemusí být kvalitním počinem. Podobně jako u zubaře se Vám v důsledku nižší ceny nemusí dostat pozornosti, péče a kvality, kterou jste očekávali. Při volbě správného architekta, by cena služeb měla být až druhotným faktorem, který ovlivňuje Vaše konečné rozhodnutí.


CO VŠECHNO DĚLÁ ARCHITEKT?ZVLÁDNU TO SÁM!

INSPIRUJTE SE STARŠÍ POPTÁVKOU

(Nyní aktivních: 50 | Za poslední rok: 688)

ZADANÉ SOUKROMÉ POPTÁVKY / NABÍDKY

včera | Hledáme architekta pro návrh dispozice podkroví RD.
Dobrý den, hledáme architekta pro realizaci návrhu dispozice podkroví staršího rodinného domu okres Beneš... více

tento týden | Hledáme architekta pro návrh rekonstrukce venkovní terasy RD v Brně.
Hledáme architekta/projektanta, který nám připraví návrh a projekt rekonstrukce zadní terasy rodinného domu, vedoucí do ... více

starší | Hledáme architekta pro rekonstrukci stodoly a rodinného domu.
Hledáme architekta, který povede rekonstrukci stodoly a rodinného domu na vesnici od návrhu až po výslednou realizaci. H... více

AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE / ZAKÁZKY

včera | Studie proveditelnosti na výstavbu tělocvičny gymnázia.
Předmětem zakázky je vypracování tří variant umístění a rozměrových možností novostavby tělocvičny.... více

včera | Úprava DPS novostavby skladového objektu v památkové zóně.
Dokumentace provedení stavby byla zpracována v roce 2019.... více

včera | Revitalizace mlýnského náhonu v Košicích.
Slovenská dvouetapová krajinářsko-urbanistická projektová soutěž. Investor předpokládá náklady ve výši 1,9 mil. EUR. Prv... více

včera | Návrh a PD k přemostění lávkou pro pěší a cyklisty.
Podkladem pro zpracování dokumentace je studie proveditelnosti z 9/2019.... více

včera | PD k regeneraci sídliště - Pod Chlumem Jeseník.
Podkladem je územní studie z 12/2018.... více

Zobrazit více poptávek >>