architektonické soutěže | veřejné zakázky | výběrová řízení | výzva k podání nabídky | poptávky po architektech | seznam a přehled | architekti v České republice

POVOLÁNÍ ARCHITEKT


HLEDEJTE ARCHITEKTA DŘÍVE NEŽLI POZDĚJI.KOLIK STOJÍ ARCHITEKT A Z ČEHO VYCHÁZÍ?

ČKA...

Ceny služeb architektů a projektantů jsou víceméně individuální a podléhají nejen tržním vlivům, ale také limitům profesních (stavovských) organizací, ve kterých jsou sdruženi. V případě ČR je touto institucí pro architekty Česká komora architektů, která mj. vydává doporučení a omezení pro její členy - autorizované architekty, kteří disponují oprávněním samostatně vykonávat toto povolání na našem území.

Obecně se náklady architektonických a projektových služeb nejlépe odvozují jako procento z celkových očekávaných investičních nákladů stavby. Ve Vašem případě doporučujeme zkusit poptat naším prostřednictvím několik odborníků, sdělit se jim se svou vizí a udělat si vlastní obrázek o výdajích na (před)projektovou přípravu.
Hodnota duševního vlastnictví a tvůrčí činnost vnořená do projektu, která je v případě architektů (podobně jako u umělců) těžko standardizovatelná, se v Evropě obvykle pohybuje v rozmezí 1% – 15% z předpokládaných nákladů plánované stavby.
Cena služeb stoupá či klesá v závislosti na velikosti stavby, složitostech terénu a jeho skladby, použitém materiálu či stupni obtížnosti naplnit investorova přání a potřeby.
Pochopitelně je cena odvislá rovněž na rozsahu architektova zapojení v dalších fázích projektu a procesu jeho realizace - vyřizování na úřadech, příprava prezentací pro veřejná jednání, je-li vyžadována jeho spolupráce při výběru dodavatele stavby, interiérového vybavení či kontrola provedení stavby ve smyslu autorského dozoru a podobně.

Pozor na mimořádně nízkou cenu!

Zjistíte-li významně nižší nároky na honorář toho - s kým se rozhodnete uzavřít smlouvu - než u ostatních, které jste poptali, mějte na paměti, že může jít o varovný signál a výstup nemusí být kvalitním počinem. Podobně jako u zubaře se Vám v důsledku nižší ceny nemusí dostat pozornosti, péče a kvality, kterou jste očekávali. Při volbě správného architekta, by cena služeb měla být až druhotným faktorem, který ovlivňuje Vaše konečné rozhodnutí.


CO VŠECHNO DĚLÁ ARCHITEKT?ZVLÁDNU TO SÁM!

INSPIRUJTE SE STARŠÍ POPTÁVKOU

(Nyní aktivních: 71 | Za poslední rok: 795)

ZADANÉ SOUKROMÉ POPTÁVKY / NABÍDKY

včera | Hledáme projektanta na projekt rodinného domu.
Hledáme projektanta na projekt novostavby rodinného domu. Projekt bychom potřebovali do 3 měsíců. Což chápeme, že je sko... více

tento týden | Hledáme architekta pro návrh kamenné stodoly s vnitřním bazénem a příslušenstvím.
Dobrý den, poskytujeme rekreační ubytování ve venkovské usedlosti v CHKO Žďárské vrchy. Rádi bychom rozšířili služby o v... více

před týdnem | Studie k rekonstrukci budov sídla IPR Praha.
Opakovaní podlimitní veřejné zakázky s pozměněnými parametry, a která je nově zadávána formou zakázky malého rozsahu.... více

AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE / ZAKÁZKY

včera | Urbanistické řešení nové obytné čtvrti v území býv. kasáren.
Jednofázová užší urbanistická projektová soutěž, která bude vedena formou soutěžního workshopu. Žádost o účast lze s nál... více

včera | Kompletní projekt venkovního koupaliště v Teplicích.
Podkladem pro vypracování dokumentace je studie z 9/2019.... více

včera | Návrh výsadby interakčních prvků ÚSES vč PD.
... více

včera | Navýšení kapacity ZŠ: studie a PD.
... více

včera | PD k regeneraci sídliště Rybníky - Vsetín.
Podkladem je studie z ... více

Zobrazit více poptávek >>