územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

REGISTRACE ARCHITEKTA

     

     

PODMÍNKY REGISTRACE
pro TERMINÁL hledame-architekta.cz

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem a majitelem domény na adrese http://www.hledame-architekta.cz je Coinspire Esolutions s.r.o. (dále „Provozovatel“). Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00042391.

Následující text vymezuje osoby způsobilé registrace pro vstup do odborné části domény (dále „Terminál“) a popisuje rozsah použití jejího obsahu.

Obsah Terminálu tvoří zejména základní informace o vyhlášených soutěžích (nejen) veřejným sektorem (nejen) v České republice a (nejen) pro architekty. Uváděné informace mají pouze referenční charakter a pro uživatele Terminálu jsou studnicí aktuálních a dřívějších událostí, respektive jsou zdrojem potenciálního uplatnění kvalifikace v oblasti architektonických, urbanistických, stavebně-technických či tvůrčích činností.

II. Provedení registrace => přístup

Registrovaným uživatelem se může stát osoba splňující podmínky podle zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, anebo obdobného předpisu z jiného členského státu EU.

Registrovat se může také osoba, která vystudovala některý z vysokoškolských oborů architektury, avšak není členem České komory architektů, přičemž její činnost je prokazatelně vázána na architektonické a projektové služby.

Registraci je možné provést doplněním údajů do výše uvedeného registračního formuláře a jeho odesláním nebo telefonicky. Nutné je uvést alespoň jméno a příjmení (včetně dosaženého titulu) a kontaktní email. Proces dokončení provedení registrace urychluje poskytnutí ideálně všech požadovaných údajů.

Provozovatel vytvoří pro registrovanou osobu nebo subjekt (po ověření zaslaných dat) individuální přihlašovací profil a zašle potvrzující zprávu s klíčem pro plné použití jeho profilu a Terminálu na zkušební období.

Údaje odeslané prostřednictvím registračního formuláře zůstanou u Provozovatele uloženy nejméně po dobu tří let, jestliže se registrovaný uživatel nevysloví k jejich odstranění písemně, emailem či telefonicky. Provozovatel tyto údaje používá výhradně za účelem identifikace oblasti zaměření uživatelů, k zajištění komunikace a zabezpečení funkčnosti domény.

III. Rozsah použití obsahu Terminálu

Předpokládá se, že registrovaní uživatelé používají uváděná data, odkazy, kontaktní údaje a další informace pro vlastní přehled a znalost nebo k naplnění podstaty uvedené poptávky, nabídky, výzvy nebo soutěže respektive k oslovení potřebných s nabídkou vlastních služeb. Data a údaje poptávek tak nebudou použita pro průzkumu trhu, k marketingovým účelům a nebudou předána třetím osobám.

IV. GDPR "stručně"

Vaše osobní data, které vkládáte na našem webu jsou bezpečně uložena na zabezpečených serverech datového centra. Zde jsou data udržována jen po dobu nezbytně nutnou, anebo dokud se nevyslovíte k jejich odstranění.

Vaše údaje nikomu nepředáváme a nevyužíváme k jiným účelům než zabezpečení fungování domény.

Příležitostně použijeme Váš email či telefon, abychom Vás informovali o tom, co je nového, ale i to můžete kdykoliv zrušit jedním kliknutím v patičce emailu nebo odškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek v Nastavení profilu.

Veškerou komunikaci či propagaci si zajišťujeme vlastními silami => jméno, telefonní číslo, adresu či email rozhodně nikomu dalšímu ke zpracování nepředáváme.

Prací (jako autorským dílem), kterou se rozhodnete u nás prezentovat na mapě architektů čili vizitce, nijak dále nedisponujeme a obrázků či loga nevyužíváme (nahrané obrázky jsou pouze pokud je to nutné manuálně komprimovány pro možnost správného zobrazení a rychlého načtení na webu).

Faktury a související údaje jsou uloženy v interním účetním systému na zabezpečeném disku.
Platby probíhají pouze bankovním převodem, vkladem nebo výjimečně hotově a tedy platební údaje na našem webu nikde nevkládáte, my tyto nikterak nezpracováváme ani neuchováváme.

Sociální média zatím nepoužíváme, takže otázku využití Vašich dat na těchto platformách je zcela bezpředmětné.

V. Cookies

Soubory Cookies na našem webu také vůbec nevyužíváme, a proto není divu, že otravná hláška se Vám při otevření naší domény nezobrazuje tak jako jinde na internetu. Naše služba nespočívá ve sledování Vašeho soukromí, nýbrž hlavně v monitorování zacházení politiků a byrokratů s veřejnou funkcí a prostředky.

VI. Závěrem

Odeslání registračního formuláře se považuje za vyjádření souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem realizace profilu a tedy zároveň potvrzení přečtení a přijetí výše uvedených ustanovení.

Tyto podmínky registrace nabývají platnosti a účinnosti dne 18. října 2018.

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.