urbanista | územní plán | architekt | návrh | studie | projekt | dokumentace | autorský dozor | interiér | design nábytku | kancelář | zahrada | obchod | development

Proč byste měli vyhledat svého architekta dříve nežli později?Řečeno v několika stručných bodech...

Architekt se dívá na prostor jinou optikou než laik; vidí neviditelné a dokáže Vám zprostředkovat takový úhel pohledu, díky kterému se při realizaci stavebního záměru vyvarujete méně či více běžným nedostatkům, nedomyšlenostem a zásadním chybám architekta nezahrnujících projektů.

Dlouhodobě Vám architekt totiž může ušetřit individuálním přístupem nemalé prostředky, když se plynutím času vyvarujete zbytečným nákladům za energie, údržbu, úpravy a rekonstrukce.

Architekti Vám pomáhají při shánění a výběru odpovídajících inženýrů projektantů a specialistů, dodavatelů stavebních prací nebo materiálů, a to především proto, aby Vám pomohl předejít nepředpokládaným výdajům v důsledku nekvalitního projektu či stavební realizace. Kvalitu provádění stavby Vám průběžně proklepne jako autorský dozor.

Architekt se chápou role odborného průvodce představou o Vám přizpůsobeném bydlení, práci, prezentaci, obchodu či jiném rozvoji v prostoru.

Pamatujte, že hotová stavba se stává nedílnou a prakticky neodvolatelnou součástí krajiny a života všech v okolí.

Vaše na první dojem zdánlivé a nebo nesmyslné představy mohou po konzultacích a zapojení architekta nabývat reálných kontur.

Architekt má obvykle dobrý přehled o moderních technologiích, kulturních tendencích a módních trendech, ale zároveň dostatek skepse, aby tyto momentální vlivy předbíhal.

Architektonická tvorba je chráněna autorským zákonem a smlouva o dílo často umožňuje nebo přímo zaručuje jedinou realizaci. S nadsázkou řečeno se Vám nepřihodí, že půjdete navštívit přátele do rodinného domu s krycím názvem „Lydia ES 1501“, která se od Vaší „Hildegard CNBA 9M“ liší barvou fasády a oknem nad toaletou navíc.

Rozhodně není pravdou, že by bylo obtížnější získat úvěrové prostředky od banky, když bude navrhovat a projektovat Vaši stavbu architekt. Vytváření jistých, nezaměnitelných hodnot přichází už v přípravném fázi od úvodního skicování přes studii a finální podobu projektu.

Architektem navržený dům, řešený byt nebo přizpůsobený komerční prostor bývá jedinečným. Autorova originalita a autentičnost stavby zajišťuje potenciálně vyšší nájemní a prodejní hodnotu, neboť tyto nemovitosti nejsou tolik vázané na vývoj cen trhu běžných a mnohokrát opakovaných realit.

Architekt se při výkonu své profese a mimo ni může setkávat nejenom s inženýry, projektanty, designéry, zahradníky či dodavateli stavebních prací, materiálů a komponent, ale také s řemeslníky, výtvarníky, umělci a filosofy. Charakter činností architekta vyžaduje ze své podstaty určitý průnik znalostí všech těchto profesních, tvůrčích a intelektuálních oblastí s ohledem na složitost investičního plánu, legislativní omezení a vyhlášková opatření, životní a pracovní podmínky a potřeby investora, rozsah disponibilních zdrojů a zejména bere ohled na danosti místa stavby.

Poeticky řečeno na paměť...

Můžete při cestě za Svým totiž jednat na vlastní pěst a podstupovat věru nelehké zkoušky porozumění pravidlům, limitům, regulacím, můžete přeskakovat překážky úřadů, podlézat ostnaté dráty sousedů, přebíhat minová pole nečekaných událostí a eventuálně zbaveni představy o uskutečnitelnosti Vašeho snu, můžete skončit otřeseni v první linii masové produkce a zástavby založené koncernem projektové kanceláře a stavební společnosti, kde nikdo neviděl architekta ani z dálky, natož aby přiznal, že vůbec nějací existují.

Vy však tohle všechno víte, tuhle předem prohranou bitvu nehrajete a vyhýbáte se ji, a proto jste zde. Tedy Pokračujte směle dále a nalezněte cestu ke svému architektovi co nejdřív!

Kolik stojí služby architekta a proč?


Co všechno pro Vás může vytvořit nebo zajistit architekt?
UJISTILI JSTE SE, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ? ZADEJTE SI POPTÁVKU ČI HLEDEJTE ARCHITEKTA.

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Tereza Ježková
ATELIÉR Ateliér Nolimits Architects je architektonická kancelář sídlící v Brně zabývající se projekční činností.

Ing. arch. David Grulich
architektonický a projekční ateliér, návrh staveb (rodinné a bytové domy, interiéry), zpracování projektové dokumentace

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.