územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

POVOLÁNÍ ARCHITEKT


HLEDEJTE ARCHITEKTA DŘÍVE NEŽLI POZDĚJI.KOLIK STOJÍ ARCHITEKT A Z ČEHO VYCHÁZÍ?

ČKA...

Ceny služeb architektů a projektantů jsou víceméně individuální a podléhají nejen tržním vlivům, ale také limitům profesních (stavovských) organizací, ve kterých jsou sdruženi. V případě ČR je touto institucí pro architekty Česká komora architektů, která mj. vydává doporučení a omezení pro její členy - autorizované architekty, kteří disponují oprávněním samostatně vykonávat toto povolání na našem území.

Obecně se náklady architektonických a projektových služeb nejlépe odvozují jako procento z celkových očekávaných investičních nákladů stavby. Ve Vašem případě doporučujeme zkusit poptat naším prostřednictvím několik odborníků, sdělit se jim se svou vizí a udělat si vlastní obrázek o výdajích na (před)projektovou přípravu.
Hodnota duševního vlastnictví a tvůrčí činnost vnořená do projektu, která je v případě architektů (podobně jako u umělců) těžko standardizovatelná, se v Evropě obvykle pohybuje v rozmezí 1% – 15% z předpokládaných nákladů plánované stavby.
Cena služeb stoupá či klesá v závislosti na velikosti stavby, složitostech terénu a jeho skladby, použitém materiálu či stupni obtížnosti naplnit investorova přání a potřeby.
Pochopitelně je cena odvislá rovněž na rozsahu architektova zapojení v dalších fázích projektu a procesu jeho realizace - vyřizování na úřadech, příprava prezentací pro veřejná jednání, je-li vyžadována jeho spolupráce při výběru dodavatele stavby, interiérového vybavení či kontrola provedení stavby ve smyslu autorského dozoru a podobně.

Pozor na mimořádně nízkou cenu!

Zjistíte-li významně nižší nároky na honorář toho - s kým se rozhodnete uzavřít smlouvu - než u ostatních, které jste poptali, mějte na paměti, že může jít o varovný signál a výstup nemusí být kvalitním počinem. Podobně jako u zubaře se Vám v důsledku nižší ceny nemusí dostat pozornosti, péče a kvality, kterou jste očekávali. Při volbě správného architekta, by cena služeb měla být až druhotným faktorem, který ovlivňuje Vaše konečné rozhodnutí.


CO VŠECHNO DĚLÁ ARCHITEKT?ZVLÁDNU TO SÁM!

INSPIRUJTE SE STARŠÍ POPTÁVKOU

(Nyní aktivních: 36 | Za poslední rok: 586)

ZADANÉ SOUKROMÉ POPTÁVKY / NABÍDKY

tento týden | Kompletní rekonstrukce / přestavba venkovského stavení / chalupy na Vysočině.
Hledáme architekta pro vytvoření studie rekonstrukce většího (500 m2) objektu v hrozivém stavu na vysočině v obci Březin... více

tento týden | Hledáme architekta pro návrhy nízkoenergetických domů.
Mezinárodní společnost, která zabývá se stavením kanadských - nízkoenergetických domů hledá architekta. Potřebujeme návr... více

tento týden | Řešení k rozšíření kapacity velkého sálu a terasy OD.
[Opakovaní ZŘ viz ID 5831]. ... více

AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE / ZAKÁZKY

tento týden | Přepracování návrhu sportovního areálu včetně PD.
[Opakovaní ZŘ viz ID 5776]. ... více

tento týden | Zpracování územního plánu obce.
... více

před týdnem | NPÚ hledá zahradního architekta pro SZ Hluboká.
... více

před týdnem | NPÚ hledá zahradního architekta pro SZ Kozel.
... více

před týdnem | Rekonstrukce šaten a soc. zázemí SK Oldřišov: PD.
[Opakovaní ZŘ viz ID 5939]. ... více

Zobrazit více poptávek >>