územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Proč byste měli vyhledat svého architekta dříve nežli později?Řečeno v několika stručných bodech...

Architekt se dívá na prostor jinou optikou než laik; vidí neviditelné a dokáže Vám zprostředkovat takový úhel pohledu, díky kterému se při realizaci stavebního záměru vyvarujete méně či více běžným nedostatkům, nedomyšlenostem a zásadním chybám architekta nezahrnujících projektů.

Dlouhodobě Vám architekt totiž může ušetřit individuálním přístupem nemalé prostředky, když se plynutím času vyvarujete zbytečným nákladům za energie, údržbu, úpravy a rekonstrukce.

Architekti Vám pomáhají při shánění a výběru odpovídajících inženýrů projektantů a specialistů, dodavatelů stavebních prací nebo materiálů, a to především proto, aby Vám pomohl předejít nepředpokládaným výdajům v důsledku nekvalitního projektu či stavební realizace. Kvalitu provádění stavby Vám průběžně proklepne jako autorský dozor.

Architekt se chápou role odborného průvodce představou o Vám přizpůsobeném bydlení, práci, prezentaci, obchodu či jiném rozvoji v prostoru.

Pamatujte, že hotová stavba se stává nedílnou a prakticky neodvolatelnou součástí krajiny a života všech v okolí.

Vaše na první dojem zdánlivé a nebo nesmyslné představy mohou po konzultacích a zapojení architekta nabývat reálných kontur.

Architekt má obvykle dobrý přehled o moderních technologiích, kulturních tendencích a módních trendech, ale zároveň dostatek skepse, aby tyto momentální vlivy předbíhal.

Architektonická tvorba je chráněna autorským zákonem a smlouva o dílo často umožňuje nebo přímo zaručuje jedinou realizaci. S nadsázkou řečeno se Vám nepřihodí, že půjdete navštívit přátele do rodinného domu s krycím názvem „Lydia ES 1501“, která se od Vaší „Hildegard CNBA 9M“ liší barvou fasády a oknem nad toaletou navíc.

Rozhodně není pravdou, že by bylo obtížnější získat úvěrové prostředky od banky, když bude navrhovat a projektovat Vaši stavbu architekt. Vytváření jistých, nezaměnitelných hodnot přichází už v přípravném fázi od úvodního skicování přes studii a finální podobu projektu.

Architektem navržený dům, řešený byt nebo přizpůsobený komerční prostor bývá jedinečným. Autorova originalita a autentičnost stavby zajišťuje potenciálně vyšší nájemní a prodejní hodnotu, neboť tyto nemovitosti nejsou tolik vázané na vývoj cen trhu běžných a mnohokrát opakovaných realit.

Architekt se při výkonu své profese a mimo ni může setkávat nejenom s inženýry, projektanty, designéry, zahradníky či dodavateli stavebních prací, materiálů a komponent, ale také s řemeslníky, výtvarníky, umělci a filosofy. Charakter činností architekta vyžaduje ze své podstaty určitý průnik znalostí všech těchto profesních, tvůrčích a intelektuálních oblastí s ohledem na složitost investičního plánu, legislativní omezení a vyhlášková opatření, životní a pracovní podmínky a potřeby investora, rozsah disponibilních zdrojů a zejména bere ohled na danosti místa stavby.

Poeticky na paměť...

Budete-li při cestě za Svým snem o vlastním prostoru jednat jen na vlastní pěst, pak budete zřejmě podstupovat věru nelehké zkoušky porozumění pravidlům, limitům, regulacím, budete přeskakovat překážky úřadů, podlézat ostnaté dráty sousedů, přebíhat minová pole nečekaných událostí a eventuálně zbaveni představy o uskutečnitelnosti Vašeho snu, skončíte otřeseni v první linii masové produkce a nepřehledné zástavby založené koncernem projektové kanceláře a stavební společnosti, kde nikdo neviděl architekta ani z dálky, natož aby přiznali, že vůbec nějací existují a mohou Vám s individuálním požadavkem vyjít vstříc. Ve zdánlivě bezpečné náruči spasitele v podobě katalogu plného obyčejných a tzv. ekonomických domků se v mžiku ocitnete v představách jako za plotem koncentračního tábora, ze kterého není úniku...

Vy však všechno již zřejmě víte a takovou předem prohranou bitvu nehrajete a vyhýbáte se ji... neboť právě proto jste zde!? Pokračujte směle dále k poptávce a nalezněte cestu ke Svému architektovi.

Kolik stojí služby architektů a proč?


Co všechno pro Vás může vytvořit nebo zajistit architekt?
UJISTILI JSTE SE, ŽE JSTE TU SPRÁVNĚ? ZADEJTE SI POPTÁVKU ČI HLEDEJTE ARCHITEKTA.

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...