územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Návrh jednotného vizuálu a vytvoření webové prezentace.

Náplň zakázky:
Předmětem zakázky je vytvoření jednotného vizuálního stylu a responzivní webové prezentace jako microsite TA ČTÚ zaměřené na seniory.

Kraj: Praha

Očekávaná cena: 360.000 Kč bez DPH

Kvalifikační požadavky: realizační tým min. 2 osoby | nejméně 2 reference obdobného charakteru, kde jedna se týkala vytvoření vizuálu a druhá vytvoření webových stránek

Lhůta pro podání: 07.03.2019

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Ondřej Tuček