územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Soutěž o návrh uměleckého díla jako pocta TGM.

Náplň zakázky:
Jednofázová projektová architektonicko-výtvarná soutěž. Zadavatel předpokládá následné náklady projektu a realizace díla do 3,5 mil. Kč s DPH.

Kraj: Olomoucký

Očekávaná cena: ceny a oděmny celkem 200.000 Kč

Lhůta pro podání: 15.04.2019

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Pavel Klein