územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Projekt novostavby dvoutřídní mateřské školy.

Náplň zakázky:

Kraj: Středočeský

Očekávaná cena: 600.000 Kč bez DPH

Kvalifikační požadavky: arch/ing s praxí 5 let a nejméně jednou přímou referencí zkušenosti s PD pro budovy OV s IN nad 30 mil. Kč bez DPH | za poslední 3 roky nejméně 2 obdobné reference PD pro stavbu OV s IN nad 30 mil. Kč bez DPH

Lhůta pro podání: 25.02.2019

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Pavel Klein

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...