územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Komplex letištních budov...

Náplň zakázky:
=> projekt komplexu letištních budov (hangár, provozní budovy, řídící věž, dílny, provozní plochy) novostavba podle historického vzoru z 20-30 let.

Kraj: Praha

Lhůta pro podání: 06.02.2019

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...