územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Studie a PD stavby patrového parkoviště.

Náplň zakázky:
Předmětem zakázky je zejména vypracování architektonicko-dopravní studie 2-3 podlažního parkoviště, DUR DSP DPS a výkon autorského dozoru.

Kraj: Zlínský

Očekávaná cena: 580.000 Kč bez DPH (+ opce 300.000 Kč bez DPH)

Kvalifikační požadavky: arch/ing s praxí 5 let + ing DS + zeměměřič | za poslední 3 roky nejméně 3 reference DSP a DPS, kde rozpočtové náklady stavby překročily 6 mil. Kč bez DPH a zároveň 2 z referencí se týkaly obdobné stavby (patrové parkoviště)

Lhůta pro podání: 18.12.2018

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing.arch. Simona Fišerová
architekt

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Tereza Ježková
ATELIÉR Ateliér Nolimits Architects je architektonická kancelář sídlící v Brně zabývající se projekční činností.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...