územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Terminál JIH - Pardubice: návrh a PD.

Náplň zakázky:
Předmětem zakázky je vypracování návrhu konstrukčního řešení objektu parkovacího domu při dodržení možnosti pozdějšího rozšíření na šest podlaží, vypracování DUR DSP DPS, výkon AD. Vyhlašovatel předpokládá náklady stavby ve výši 150 mil. Kč.

Kraj: Pardubický

Očekávaná cena: 3.500.000 Kč bez DPH

Kvalifikační požadavky: arch + ing PS + ing SaDS + ing TZS + ing DS | za poslední 3 roky nejméně 1 reference projekčních prací (provedení všech stupňů PD) pro objekt OV o hodnotě plnění nad 700 tis. Kč bez DPH + 1 další obdobnou referenci (komplet PD) o hodnotě nad 500 tis. Kč

Lhůta pro podání: 03.01.2019

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Pavel Mysliveček
interiéry, změny, úpravy dispozic rodinných domů, poradenská činnost

Dipl.-Ing. Architekt. Gerd Priebe
Gerd Priebe je prvotřídní architekt. Spolu s partnery působí pod značkou Priebe Architects & Consultants.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

MgA. Aleksandra Sikora
Navhujeme rodinné domky a krásné interiéry.

Ing. arch. Pavel Klein

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.