územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Terminál JIH - Pardubice: návrh a PD.

Náplň zakázky:
Předmětem zakázky je vypracování návrhu konstrukčního řešení objektu parkovacího domu při dodržení možnosti pozdějšího rozšíření na šest podlaží, vypracování DUR DSP DPS, výkon AD. Vyhlašovatel předpokládá náklady stavby ve výši 150 mil. Kč. (ZRUŠENO dne 7.3.2019)

Kraj: Pardubický

Očekávaná cena: 3.500.000 Kč bez DPH

Kvalifikační požadavky: arch + ing PS + ing SaDS + ing TZS + ing DS | za poslední 3 roky nejméně 1 reference projekčních prací (provedení všech stupňů PD) pro objekt OV o hodnotě plnění nad 700 tis. Kč bez DPH + 1 další obdobnou referenci (komplet PD) o hodnotě nad 500 tis. Kč

Lhůta pro podání: 03.01.2019

...

PŘÍKLADY ARCHITEKTŮ V OKOLÍ

MgA. Michal Kopecký
Architekt, interiérový architekt

Archilab
od studie po realizační projekt

Dipl.-Ing. Architekt. Gerd Priebe
Gerd Priebe je prvotřídní architekt. Spolu s partnery působí pod značkou Priebe Architects & Consultants.

Ing. arch. Josef Křížek
Mladý architekt nabízí své služby za výhodné ceny. Návrhy interieru i exterieru.

Ing. arch. David Grulich
architektonický a projekční ateliér, návrh staveb (rodinné a bytové domy, interiéry), zpracování projektové dokumentace

Dalibor Andrejs
Architektonická a projekční kancelář/Typové a individuální projekty/Energetické konzultační a informační středisko EKIS

Ing.arch. Simona Fišerová
architekt

Ing. arch. Zdeněk Gottfried
návrhy a projektování pozemních staveb, územní plánování

Ing. Arch. Kateřina Trávníčková
Architektonické návrhy, projekty, inženýrská činnost

MgA. Aleksandra Sikora
Navhujeme rodinné domky a krásné interiéry.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing.arch. Vojtěch Vašek
návrhy exteriérů i interiérů, projektová dokumentace všech stupňů, výroba architektonických modelů aj.

Ing. arch. Petra Sotonová
architekt, designer, grafik

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Radek Horník
Nabídka architektonických služeb - projekční a inženýrská činnost.

Ing. arch. Ara Abgaryan
Architekt & Návrhář interiérů

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. arch. Jakub Pubal
Novostavby, rekonstrukce, interiéry, architektonické řešení výstav

Ing. arch. Pavel Klein

M.Arch Vit Forman
ARCHITEKT / PROJEKTANT

Ing. arch. Petr Šanda
Efektivní řešení pro malé i velké projekty.

Ing. arch. Tereza Ježková
ATELIÉR Ateliér Nolimits Architects je architektonická kancelář sídlící v Brně zabývající se projekční činností.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Ivo Segeťa
Architektura a Development

Ing. arch. Pavel Mysliveček
interiéry, změny, úpravy dispozic rodinných domů, poradenská činnost

Ing. arch. Jan Voltr
Projektování staveb, novostavby, rekonstrukce, veřejný prostor, všechny stupně projektové dokumentace

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Markéta Lípová
Poskytuji komplexní služby od návrhu koncepce, arch. studie, zpracování projektové dokumentace, až po samotnou realizaci

Ing. arch. Antonín Kobližka
Architektonický a projekční ateliér

Ing. arch. Pavla Hradilová
Mladá architektka na volné noze - Praha / Valašské Meziříčí

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Michaela Horáková
Naše filosofie

Ing. arch. Mária Opavská
Architektonický ateliér

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.