územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Zhotovení nového územního plánu města.

Náplň zakázky:

Kraj: Středočeský

Očekávaná cena: max. 1.999.999 Kč bez DPH

Kvalifikační požadavky: realizační tým, kde všichni mají zkušenost s nejméně 2 ÚP => arch A/ÚP/VP + ing DS + ing MI + ing SVHaKI + projektant ÚSES + EIA/SEA | za poslední 3 roky nejméně 3 obdobné reference zhotovení ÚP o hodnotách nad 500 tis. Kč bez DPH a zároveň v jednom případě bylo součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a zároveň jednou byl ÚP zpracován pro obec mezi 5.000 - 25.000 obyvateli

Lhůta pro podání: 20.12.2018

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Pavel Mysliveček
interiéry, změny, úpravy dispozic rodinných domů, poradenská činnost

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.

Dipl.-Ing. Architekt. Gerd Priebe
Gerd Priebe je prvotřídní architekt. Spolu s partnery působí pod značkou Priebe Architects & Consultants.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Pavel Klein

MgA. Aleksandra Sikora
Navhujeme rodinné domky a krásné interiéry.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.