územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Vizuální identita Památníku národního písemnictví.

Náplň zakázky:
Dvoukolová soutěž o návrh nového vizuálu PNP v souvislosti s přemístěním sídla do prostor Petschkovy vily. Následná zakázka pro vybraného vítěze má hodnotu 400 tis. Kč.

Kraj: Praha

Očekávaná cena: hodnota zakázky 400.000 Kč bez DPH (2. a 3. místo obdrží po 15.000 Kč)

Lhůta pro podání: 30.11.2018

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Dipl.-Ing. Architekt. Gerd Priebe
Gerd Priebe je prvotřídní architekt. Spolu s partnery působí pod značkou Priebe Architects & Consultants.

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.

Ing. arch. Pavel Mysliveček
interiéry, změny, úpravy dispozic rodinných domů, poradenská činnost

Ing. arch. Pavel Klein

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

MgA. Aleksandra Sikora
Navhujeme rodinné domky a krásné interiéry.