územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Vypracování územního plánu města.

Náplň zakázky:
Součástí plnění je doplnění průzkumů a rozborů, případně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, vyhodnocení ÚSES a zpracování generelu ÚSES.

Kraj: Jihočeský

Očekávaná cena: 2.000.000 Kč bez DPH

Kvalifikační požadavky: arch A/ÚP/VP + arch KA + specialisté ÚSES, SEA, natura 2000 + ing SVHaKI + ing DS + ing MI | reference za posledních 6 let jsou součástí hodnocení s váhou 40%

Lhůta pro podání: 21.11.2018

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. arch. Tereza Ježková
ATELIÉR Ateliér Nolimits Architects je architektonická kancelář sídlící v Brně zabývající se projekční činností.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Pavel Klein

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.