územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Zajištění procesu transformace území býv. kasáren.

Náplň zakázky:
Předmětem zakázky je zejména zajištění organizace a administrace soutěžního dialogu s investory a developery, propagace a poradenství, PR, právní poradenství a zajištění participačního procesu s širokou veřejností.

Kraj: Středočeský

Očekávaná cena: 1.950.000 Kč bez DPH

Kvalifikační požadavky: za posledních 5 let nejméně dvě obdobné reference (administrace soutěže či dialogu) pro investici o hodnotě nad 250 mil. Kč

Lhůta pro podání: 16.10.2018

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...