územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Novostavba Domova seniorů: PD a řešení interiéru.

Náplň zakázky:
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace DUR DSP DPS-DZS je studie z 5/2018. Součástí plnění je kromě inženýringu a dozoru rovněž návrh vnitřního vybavení.

Kraj: Moravskoslezský

Očekávaná cena: 5.879.577 Kč bez DPH

Kvalifikační požadavky: požadovaná kvalifikace viz podrobně str. 5-10 zadávací dokumentace

Lhůta pro podání: 01.11.2018

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Tereza Ježková
ATELIÉR Ateliér Nolimits Architects je architektonická kancelář sídlící v Brně zabývající se projekční činností.

Ing.arch. Simona Fišerová
architekt

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Pavel Klein