územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Novostavba Domova seniorů: PD a řešení interiéru.

Náplň zakázky:
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace DUR DSP DPS-DZS je studie z 5/2018. Součástí plnění je kromě inženýringu a dozoru rovněž návrh vnitřního vybavení.

Kraj: Moravskoslezský

Očekávaná cena: 5.879.577 Kč bez DPH

Kvalifikační požadavky: požadovaná kvalifikace viz podrobně str. 5-10 zadávací dokumentace

Lhůta pro podání: 01.11.2018

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...