územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Chovné zařízení pro slony ZOO Zlín: DSP DPS.

Náplň zakázky:
[Opakovaní ZŘ viz ID 4948].

Kraj: Zlínský

Očekávaná cena: 4.400.000 Kč bez DPH

Kvalifikační požadavky: arch/ing s praxí nad 5 let | za poslední 3 roky nejméně 2 reference PD metodou BIM pro stavby OV s IN nad 20 mil. Kč bez DPH a 1 reference PD pro stavby pro chov zvířat s IN nad 10 mil. Kč bez DPH | jistina pro účast v ZŘ je 80 tis. Kč

Lhůta pro podání: 02.05.2018

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. arch. Tereza Ježková
ATELIÉR Ateliér Nolimits Architects je architektonická kancelář sídlící v Brně zabývající se projekční činností.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...