územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Chovné zařízení pro slony ZOO Zlín: DSP DPS.

Náplň zakázky:
[Opakovaní ZŘ viz ID 4948].

Kraj: Zlínský

Očekávaná cena: 4.400.000 Kč bez DPH

Kvalifikační požadavky: arch/ing s praxí nad 5 let | za poslední 3 roky nejméně 2 reference PD metodou BIM pro stavby OV s IN nad 20 mil. Kč bez DPH a 1 reference PD pro stavby pro chov zvířat s IN nad 10 mil. Kč bez DPH | jistina pro účast v ZŘ je 80 tis. Kč

Lhůta pro podání: 02.05.2018

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Pavel Mysliveček
interiéry, změny, úpravy dispozic rodinných domů, poradenská činnost

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

MgA. Aleksandra Sikora
Navhujeme rodinné domky a krásné interiéry.

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Pavel Klein

Dipl.-Ing. Architekt. Gerd Priebe
Gerd Priebe je prvotřídní architekt. Spolu s partnery působí pod značkou Priebe Architects & Consultants.