územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

Relaxační zóna v Ivančicích: PD a návrhy.

Náplň zakázky:
Technickým podkladem popisujícím zadání je již zhotovená studie.

Kraj: Jihomoravský

Kvalifikační požadavky: realizační tým s praxí 5 let = arch A/VP + arch KA + ing SVHaKI | za poslední 3 roky nejméně 2 reference (PD veřejného prostranství nebo PD zeleně veřejného prostranství nebo PD venkovního koupaliště či aquaparku)

Lhůta pro podání: 04.05.2018

...

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

MgA. Aleksandra Sikora
Navhujeme rodinné domky a krásné interiéry.

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.

Ing. arch. Pavel Mysliveček
interiéry, změny, úpravy dispozic rodinných domů, poradenská činnost

Dipl.-Ing. Architekt. Gerd Priebe
Gerd Priebe je prvotřídní architekt. Spolu s partnery působí pod značkou Priebe Architects & Consultants.

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing.arch. Kryštof Kreisinger
Zabýváme se tématicky různorodými projekty od navrhování staveb veřejných, administrativních a bytových.

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.