územní plán | urbanismus | architekt | soutěž o návrh | studie | projektová dokumentace | autorský dozor | interiér | design | zahradní architekt | development

PODMÍNKY POUŽITÍ

PODMÍNKY POUŽITÍ
domény hledame-architekta.cz

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem a majitelem domény na adrese hledame-architekta.cz je Coinspire Esolutions s.r.o (dále „Provozovatel“). Společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00042391.

V rámci provozu této domény umožňuje Provozovatel uživatelům celosvětové sítě Internet vkládat nebo používat textová či obrazová data a informace za následujících podmínek.

II. Služby domény - základní pojmy

Doména je rozdělena na veřejnou část = doména/portál a odbornou část = Terminál a tematicky se zaměřuje na zprostředkování poptávky a nabídky a informování profesionálních uživatelů o oblasti architektonických a projektových činností a služeb bezprostředně navazujících nebo případně blízkých a souvisejících.

Veřejná část domény / portál slouží bezplatně fyzickým nebo právnickým osobám či veřejným zadavatelům (dále "Poptávající") k vytvoření poptávky či dotazu ohledně činnosti architektů a projektantů a její distribuci prostřednictvím Terminálu.

Obsah Terminálu je přístupný pouze zaregistrovaným osobám a subjektům, kteří splňují podmínky pro registraci.

III. Poptávající

Poptávající může zadat jednu či více poptávek prostřednictvím některého z navržených nástrojů – prostého formuláře či průvodce - bez potřeby registrace a zcela zdarma.

Poptávající může vytvořit svou poptávku anonymně nebo pseudonymně, přičemž uvádí alespoň relevantní email, aby mu mohla být zaslána aktivační zpráva k jeho poptávce.

Vytvořením a odesláním poptávky poptávající vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami použití a umožňuje Provozovateli zpracovat poptávku respektive vložená data a údaje pro registrované uživatele.

Poptávající odpovídá za jím vložený obsah v plném rozsahu a nebude uvádět takové informace nebo vkládat taková data a odkazy, které mohou být v rozporu s právním řádem České republiky či smyslem a funkcí domény.

Poptávající je oprávněn mazat, upravovat a doplňovat jeho poptávku prostřednictvím obdrženého identifikátoru a bere na vědomí, že provozovatel může tak učinit stejně, aby mohl lépe zajistit a zabezpečit fungování domény.

IV. Provozovatel

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit poptávku, jestliže je zde uvedený údaj v rozporu s právním řádem České republiky, nebo jsou data v rozporu s dobrými mravy či jinak by ohrožovala veřejný pořádek, nebo svou podstatou neodpovídají účelu domény, anebo je jejím smyslem průzkum trhu, komerční sdělení nebo vlastní a neschválená propagace.

Vložená data a obsah zůstanou u provozovatele uložena po dobu nejméně tří let, jestliže se Poptávající nevysloví k jeho odstranění. Takto uložené údaje budou použity v případě potřeby výhradně ke komunikaci a zabezpečení funkčnosti domény.

Provozovatel žádným způsobem neručí a nenese zodpovědnost za nabídky a případně poskytnutá plnění, které poptávající obdrží v souvislosti s vytvořením jeho poptávky v doméně. Služby nabízející profesionálové nejsou našimi zaměstnanci, a zároveň s těmito nemáme uzavřenou žádnou smlouvu o spolupráci vyjma poskytování informací o soutěžích veřejného trhu, na který se soustředíme.

V. "GDPR stručně"

Vaše osobní data, které vkládáte prostřednictvím poptávky jsou uložena na zabezpečených serverech datového centra. Zde jsou data udržována jen po dobu nezbytně nutnou, dokud tyto sami nevymažete využitím identifikátoru z aktivačního emailu, anebo dokud se nevyslovíte k jejich odstranění např. telefonicky.

Vaše údaje nikomu mimo registrované profesionály nepředáváme a tím pádem nevyužíváme k jiným účelům než je zabezpečení fungování domény.

Veškerou komunikaci či propagaci si zajišťujeme vlastními silami => jméno, telefonní číslo, adresu či email rozhodně nikomu dalšímu ke zpracování nepředáváme.

Sociální média nepoužíváme, takže otázku využití Vašich dat na těchto platformách je zcela bezpředmětné.

VI. Cookies

Soubory Cookies na našem webu rovněž vůbec nevyužíváme, a proto není divu, že otravná hláška se Vám při otevření naší domény nezobrazuje. Naše služba nespočívá ve sledování Vašeho soukromí, nýbrž hlavně v monitorování zacházení politiků a byrokratů s veřejnou funkcí a prostředky.

VII. Závěrečná ustanovení

Veškerý obsah domény a forma zachycující obsah jako vizualizace, grafický vzhled a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorsko-právních předpisů. Jeho každé jednotlivé užití bez souhlasu autora je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní nebo trestní odpovědnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit „Podmínky použití“ bez předchozího souhlasu Poptávajících a osob či subjektů registrovaných v doméně.

Podmínky použití byly aktualizovány dne 18. října 2018 a v celém znění nabývají platnosti a účinnosti téhož dne.

ODKAZUJEME NA ARCHITEKTY V OKOLÍ

Ing. arch. Petr Brožek
Rodinné a bytové domy, interiéry, občanská vybavenost, urbanismus, veřejné stavby. Od architektonické studie až po reali...

ATELIER URBI, spol. s r.o.
Firma se specializuje na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Ing. arch. Jiří Ehl
Urbanisticko architektonické studie rozvoje území, lokalit a areálů architektonické řešení komplexů budov i staveb.

Ing. Stanislav Zeman
Atelier AUA zpracoval od roku 1990 více než 300 územních plánů, územních studií, dokumentací pro územní řízení a studií ...

Ing. arch. Pavel Klein

Ing. arch. Tomáš Beneš
ARCHITEKTURA | URBANISMUS

Ing. arch. Tomáš Slavík
Architektura. Urbanismus. Projektová činnost ve výstavbě. Interiéry. Konzultační činnost.

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Martina Tunková
Architektka - urbanistka. Hlavní mou náplní jsou územní plány a urbanismus. Zálibou jsou rekonstrukce a interiéry.